Icon facebook Icon mailru Icon odnoklassniki Icon search Icon star-empty Icon twitter Icon vk Icon yandex

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Tipsport, a.s. (dále jen „Tipsport Casino“) si klade za cíl zajistit ochranu vašich osobních údajů a soukromí. V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jak sbíráme, používáme, ukládáme a chráníme vaše osobní informace. Myslíme si, že je důležité, abyste byli seznámeni s našimi postupy, a proto jsme tyto zásady vytvořili.

Sběr Osobních Údajů

Tipsport Casino může shromažďovat následující druhy osobních informací:

 • Identifikační údaje: Jméno, příjmení, datum narození, pohlaví.
 • Kontaktní údaje: E-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště.
 • Platební informace: Informace o bankovních účtech, platební karty, historie transakcí.
 • Informace o účtu: Přihlašovací údaje, historie her, preference sázek.
 • Technické detaily: IP adresa počítače/tabletu/telefonu/smartphonu/zařízením), typ zařízení (např. mobil nebo počitač), cookies (soubory cookie), geolokační data.

Způsoby Sběru Informacì

Osobní informace sbìràme pomocì následujících metod:

 • Pøímý kontakt: Poskytnutím dat pøi registraci u nás na stránkách nebo v online aplikaci; provadením vkladù èi výberù penèz; komunikacì s naší zákaznickou podporou.
 • Automatizované technologie: S použitím cookies a dalších sledovacich technologiì pøi prohlídce našich webových stránek.
 • Treti Strany: Sbìráním dat od našich obchodních partnerù a poskytovatelů platebnich sluzeb; od analytických nástrojú.

VyužitÍ OsobnÍCH ÚDAJÙ

Vaše osobnÌ ucàte pouze pro tyto ucely:

 • PoskytovánÍ služeb : Zakládání a správu vašeho účtu; zpracovanI VkladÚ A vyberÙ penEz; poskytovanÍ hrÁčskÝCH sluzEB.
 • Zákaznická podpora: Pomoc s dotazy a řešení problémů, poskytování technické pomoci.
 • Marketing a komunikace: Zasílání propagačních nabídek, informování o novinkách a aktualizaci služeb.
 • Analýza a zdokonalování služeb: Sledování a analýza chování hráčů, zdokonalování našich služeb a webových stránek.
 • Právní a regulační záležitosti: Dodržování právních požadavků, prevence podvodů a zajištění bezpečnosti.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní informace mohou být sdíleny s následujícími subjekty:

 • Podřízené společnosti a přidružené subjekty: Pro účely poskytování služeb a administrativy.
 • Poskytovatelé služeb: Firmy poskytující platební služby, marketingové agentury, IT podporu.
 • Právně upravené orgány: Pokud to vyžaduje zákon nebo právní proces.
 • Třetí strany: V případě prodeje, sloučení nebo akvizice naší společnosti.

Ochrana osobních údajů

Tipsport Casino provádějì striktnì bezpeènostnì opatøení k ochranì vašich osobnìch informacì pøed neoprávnìným pøístupem, ztrátou dat, zneuţitím èi zmìnou. To zahrnuje technickà, administrativní aj fyzicka opatření.

Bezpeènostni opatření

Šifrovánî dat je pouţívânö jak bĕhem pŕenosu tak pri ukladânî dat.
Přístupová kontrola: Omezeni pristupu k osobnim iormacim pouze opravljene zamĕstnancum i tretim stranam.
Monitorovanî : Pravidelnê monitorovanî nasich systemu aj sîtï pro detekcä aj prevenci bezpecnostnih hrozeb.

Uklâdanâ Osobni Udalû

Vaše osobní udajû se uchlùvâ pouze po dobu nezbytnou knaplnênim ûcelü pro kterê byly shromazdeni aj v souladu s platnymi pravni predpisi.
Po skončení této doby budou vaše informace buď bezpečně smazány nebo anonymizovány.

Práva subjektů údajů

Podle platných zákonů máte následující práva ohledně vašich osobních údajů:

 • Právo na přístup: Máte možnost požádat o potvrzení, zda jsme zpracovali vaše osobní údaje, a o kopii těchto informací.
 • Právo na opravu: Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neúplných údajů.
 • Právo na vymazání: Můžete požadovat vymazání svých osobních údajů, pokud už nejsou potřeba pro původní účely shromažďování.
 • Právo na omezení zpracování: Můžete žádat o omezení zpracování vašich dat v určitých situacích.
 • Právo na přenositelnost dat: Máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném formátu, který je běžně používaný a strojově čitelný.
 • Právo podat stížnost: Máte možnost podat stížnost proti zpracování vašich osobních údajů ze strany legitimního zázemí nebo pro marketingové účely.

Soubory cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies a podobné technologie k vylepšení uživatelského prostředí, analýze návštěvnosti a cílené reklamě. Nastavením cookies ve vašem prohlížeči může být upraveno, ale některé funkce webu nemusí správně fungovat bez nich.

Typy cookies

Nezbytné soubory cookies: Tyto soubory jsou nepostradatelné pro spravování základní funkcionality webu a nelze je deaktivirovat.
Výkonnostní soubory cookies: Tieto soubory shroma?ujú anonymné informace o tom, jak u?ivatelé nav?t?vuj?j web.Funkční soubory cookie: Tyto soubory cookie umožňují našim webovým stránkám pamatovat si vaše preference a poskytovat vylepšené funkce.
Cílené soubory cookie: Tyto soubory cookie zaznamenávají vaše návštěvy na našich webových stránkách, stránky, které jste navštívili, a odkazy, které jste sledovali.

Změny v Zásadách Ochrany Osobních Údajů

Tipsport Casino si vyhrazuje právo aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli. Všechny změny budou zveřejněny na této stránce a v případě podstatných změn vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu nebo oznámení na našich webových stránkách.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím pomocí následujících údajů:

 • Tipsport Casino
 • E-mail: váškontaktní[email protected]
 • Adresa:

 • Tipsport, a.s.
 • Jarešova 888/4
 • 293 01 Mladá Boleslav
 • Česká republika
X
🚀 PLAY 💎 BONUS