Pravidla pro letní sezónu 2016

Kategorie:

Buggy 4WD
Buggy 4WD žáci
Buggy 2WD
Buggy 2WD žáci
SCT 2WD
SCT 2WD žáci
Offroad 1/14
ve všech kategoriích i 40+

Technická pravidla:

!!! PNEUMATIKY VOLNÉ PRO VŠECHNY VYPSANÉ KATEGORIE !!!
Akumulátor - max 7,4V LiPo, LiFe, NiMh, NiCd v pevném netříštivém obalu
Motor volný, velikosti 540

Startovné:

300,- Kč - dospělý, 200,- Kč - do 15ti let a důchodci

Další kategorie 200,- Kč - dospělý, 100,- Kč - do 15ti let a důchodci

Zapůjčení personálního čipu 100,- Kč (omezený počet) - nelze u pořadatele nárokovat!

Přihlášky končí vždy v pátek před dnem závodu ve 20.00 hod. Přihlášení do soutěže v den závodu + 50,- Kč za každou kategorii

Trénink bude možný před každým závodem předchozí den od 17.00 do tmy.
Areál Moravia RC Racing Arény bude otevřen v den závodu od 6.45 hod
Volný trénink v den závodu od 7.00 hod do rozpravy
Režim závodu : 3x kvalifikační jízdy, 3x finálové jízdy (čas jízd 5 - 6 minut dle rozhodnutí pořadatele)
Ze tří kvalifikací bude započítáván 1 nejlepší výsledek (počet kol + dojezdový čas)
Při shodě počtu bodů ve finálových jízdách bude rozhodovat lepší výsledek (počet kol + dojezdový čas)
O počtu jezdců ve finálových jízdách rozhoduje ředitel závodu dle celkového počtu jezdců v dané kategorii
Do celkového hodnocení se započítávají 4 nejlepších výsledky z 5ti závodů Olomouckého poháru

!!! ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ GYRA VE VŠECH VYPSANÝCH KATEGORIÍCH !!!

Pokud bude kdokoli z pořadatelů fyzicky nebo slovně napaden závodníkem nebo jeho doprovodem bude závodník vyloučen ze závodu.
V případě porušení zákazu nepovolených elektronických pomůcek (gyra) bude závodník vyloučen ze závodu.
Závodníci jsou povinni soutěžit tak aby úmyslně nezpůsobili škodu soupeřům ! Pokud dojde k úmyslné škodě, může poškozený požadovat případnou náhradu škody na bezohledném závodníkovi.
Pokud se závodníci mezi sebou nedokáží domluvit, může záležitost řešit pořadatel akce a to po složení nevratné kauce 500 Kč.

!!! Pří nedodržení stavebních pravidel bude povolen start v závodě , ale závodník nebude zařazen do pořadí závodu a při každém startu budete startovat z posledního místa !!!